Construint sexualitats

Guia d'activitats sexoafectives per a context d'un Espai socioeducatiu

Maquetació, Il·lustració

Maquetació de Treball de Final de Grau, una guia en format llibret de 60 pàgines.

La present guia neix com a proposta de la Mireia Manyosa del seu Treball de Final de Grau en el grau universitari d'Educació Social realitzat a la Universitat de Barcelona, amb la finalitat de convertir-se en un recurs d'activitats per a serveis d'intervenció socioeducativa.

Al ser una guia per a centres socioeducatius centrats en joves, s'ha optat per una portada il·lustrada d'una manera senzilla, buscant un toc desenfadat.

El groc és el conductor del projecte ja que és un color neutre pel que fa al gènere, aspecte analitzat amb profunditat dins la guia.

La guia està formada per cinc seccions on es tracten diferents aspectes del procés formatiu proposat.

Cadascuna compta amb una part teòrica i una de pràctica, per aconseguir un recorregut visual àgil queden indicades per símbols.